א. הלשון העברית וספרותה החדשה

גם מי שאינו מוכשר להתלהב ביותה אם יתבונן אל התיועת הכבירה בשוק של הספרות העברית , אל אותות - חחיים הניכרים בכל הספרים ההדשים , ערצאו בשנים האחרונות , יכיר ויודה , שימינו אלה הם מרובי - תוצאות ללשון העבריה , ללשובגי הלאומית , שריתקה את בני עמנו במשך שנית - מאות הרבה זה לזה בכבלי-זהב . אמנם , מפעלים כבירים לא ראינו בימינו אלר . בחיים אף לא בספרות ו התנועה הלאומית לא תוללה במלאות , חםיות " שפה ברורה '' לא יכלו עמוד ויוצרים ספרותיים גדולים לא ק ^ ו בימים האחרונים ; ואף - על - פי - בן אי - אפשר שלא לר . ודות שהרעיון ' הלאומי קירב עצ £ אל עצם ונפח רוח - תיים בעצמות יבשות הרבה , וחברות .. שפה ברורה " הפיצו דעה חדשה , שסוף - סוף הניסיונות לגשמה בפועל עדיין לא פסקו , ו דוברי - עברית " הביאו תועלת מרובה כשראו בעצמם מתוך הניסיון והוכיחו " גם לאחרים , כמה קשה לבטא את רעיונותינו בלשון - כתבי - הקודש אפילו אם נוסיף עליה מלות הרבה , שהשתמשו בהן חכמינו בכל דור ודור . וכך ה דוברים " הללו " הם הם שגרמו להתעוררות של חכמינו וסופרינו לחדש מלים בסדר ובשייסה או בכלל ליפות את סגנוני להעשיר אותו במלים ולהרחיבו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית