הקדמה

בשנת תרנ " א ( , ( 1891 ואני אן עלם צעיר בו שבע עשרה , הייתי מקבל באו דיסה , מקום מושבי אז , במכתבים חתומים את " האור " של אליעזר בן יהודה' שנאסר אז ברוסיה , והייתי מתפעל מתחיית הלשון בארץ ישראל ומחידושי המלים של ב ן י ה ו ד ה , פ י ב ם ו י ע ב ץ ( בעיתונים " הצבי " ו " האור * ובקבצים " הארץ *) . ובימים ההם הייתי שקוע כולי בספריימדע בהיסטוריה ובספרי מתקר על שאלות הלשון . יעלה במחשבתי . שיש לבסס את תחיית הלשון בדיבור ובכתב על יסודות מדעיים , ואז חיברתי את ספרי " שפת עבר — שפה חיה " בצורתו הראשונה . הרבה JIIJPT והרבה עבודה השקעתי בו - אך , כמובן - הספר עדיין היה בוסר , עדיין הייתי צעיר יותר מדאי באותה שעה . ואף ספרים הייתי חסרי היו אז בידי ספרי מחקר על חוקי ההתפתחות של הלשון בכלל בגרמנית . צרפתית , אנגלית ורוסית , כבר הייתה לי אז ידיעה הגונה ביוונית ולאטינית , אבל אפילו את המלון התלמודי החשוב כל כך של יעקב לוי לא יכולתי להשיג באודיסה . השתמשתי ב " המשביר " או * ערוך החדש * של יוסף ש יי בהא ק . ב " וצר המלים א הכללי - של משה ש ולב וי ס וב " אוצר השרשים הכללי " של יצחק זיבנבירנר , וה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית