פרק רביעי: "תומת ישרים תנחם" – בין הלכה ובין חוק

הפרקים הקודמים , שהתמקדו במחשבה על אודות תפקידה ומקומה של הדת במדינת ישראל , ובמחשבה על אודות מקומן של האחריות האישית , הערבות והערבות ההדדית כיסודות המכוננים של החברה , מאפשרים גם לפתוח שער לדיון חשוב ומרתק אודות משמעותה של ההלכה בעיני לוינס . ואולי נוכל גם לשאול ולחשוב מכאן על האפשרויות הנפתחות לדיון בעזרת המחשבה ההלכתית של לוינס , בתוך ההקשר הפוליטי החברתי הישראלי . אפשר גם לנסח את האתגר באופן מוקצן , כיצד יכולה החשיבה ההלכתית הלוינסית לתרום ולהגן על המוסריות בתוך קיום פוליטי - מדיני ? המחשבה על מקומה של ההלכה במשנתו של לוינס מעניינת כשלעצמה מבחינה מחקרית , שכן לוינס מיעט לעסוק בהלכה , ועם זאת עיסוקו בקורפוס התלמודי , שהוא ברובו הלכתי , מוכר לרבים . בפרק זה נבקש לעורר את הדיון הבא מעבר לזה המתקיים בין מעגל החוקרים של לוינס . אפשר לראות את ההתייחסות המורכבת למקומה של ההלכה אצל לוינס כהצעה למחשבה מטא - הלכתית מאתגרת , וכהזמנה להתבוננות מחודשת אודות מעמדם של ההלכה ומוסדות ההלכה בחברה היהודית הישראלית . עיון זה יאפשר להתייחס להלכה מעבר לעניין הדתי שבה , כפיתוח של יכולת ניתוח וחשיבה מוסר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד