פרק ראשון: היסוד הפוליטי במחשבת לוינס

" האם אין אנו מרומים על ידי המוסר ? " שואל לוינס בפתיחה לספרו החשוב כוליות ואינסוף . את העיון ביסוד הפוליטי במשנתו של לוינס אני מבקש לפתוח דרך המסגרת שאותה נותן לוינס לספרו ובעיקר דרך השאלות שבהן נפתח הספר . כוליות ואינסוף נפתח בהצבעה על מרכזיותה של השאלה המוסרית בעיצוב החיים האנושיים . אך במקום לשאול את השאלה הישירה והפשוטה , כיצד אפשר לבנות ולעצב חיים ראויים כחברה וכמדינה בעולם בעת הזאת ? לוינס מעדיף לשאול באופן פרובוקטיבי , האם בכלל מותר לבנות את החיים שלנו בהתאם לכללי המוסר ? האם עודף עיסוק בשאלות מוסריות אינו גורם להחלשה של ' חפץ הקיום ' , ולצמצום אפשרויות הקיום והחיים שלנו ? זו שאלה ' דחופה ' לאדם בשלהי המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת , והיא גם שאלה דחופה למי שחי בתוך ההקשר הציוני - היהודי והישראלי . באשר לציפיות ממעמדו וכוחו של המוסר , כתב אמנם עמנואל קאנט את המשפט המפורסם : " מבול עץ כה עיקש כמו זה שממנו נעשה האדם אי אפשר ליצור דבר שהוא ישר לחלוטין " . ובכל זאת , הוא מעולם לא הביע את יאושו מן האפשרות לכוון את האדם לעשיית הישר והטוב . נקודת המוצא של לוינס רדיקלית ומערערת : ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד