עמנואל לוינס

עמנואל לוינס מוכר כיום בעולם כולו כאחד הפילוסופים החשובים שפעלו במאה העשרים , ואשר כתיבתו אודות הפנומנולוגיה של האחר האתיקה של האחרות והשונות מהווה יסוד חשוב בחשיבה הפילוסופית של תחילת המאה העשרים ואחת . מרבית כתביו נכתבו בצרפתית , ובכל זאת זכו כבר להיתרגם , להיחקר ולהילמד בשפות רבות , קרובות ורחוקות . כיצד הגיע הנער הצעיר שחונך בשנות העשרים של המאה על ברכי התרבות היהודית החילונית של קובנה וקייב למעמד הפילוסופי העולמי החשוב הזה ? לכאורה , פעולתו הציבורית נעשתה כמעט רק בתחומי הקהילה והחינוך היהודי של צרפת שלאחר המלחמה , פעולתו האקדמית שהתרחשה בשדה הפילוסופיה הקונטיננטלית , ובמחשבה האתית של המחצית השנייה של המאה העשרים . ובכל זאת , נודעת לחשיבה שלו ולכתביו השפעה החורגת מן המעגלים המקומיים והתרבותיים שאליהם היה שייך . ככלל , יהיה זה אך הוגן לטעון , כי יותר מאשר ידוע לוינס כהוגה יהודי , הוא זכה למעמד בינלאומי כפילוסוף . לוינס נולד בקובנה שבליטא בתחילת ינואר . 1906 את חינוכו קיבל בבתי הספר של ' תרבות ' - רשת חינוך המייצגת נאמנה את ההשכלה היהודית החילונית של תחילת המאה העשרים . ילדותו בתוך מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד