הקדמה

הדיון הפילוסופי המוצע בספר זה מבקש לעקוב אחר הגותו של הפילוסוף היהודי - הצרפתי עמנואל לוינס , ולהביאה אל השיח היהודי הישראלי . עמנואל לוינס הגה , פעל , כתב ולימד בפריז בתוך המרחב הצרפתי , היהודי והכללי האוניברסלי . מתוך השיח הפילוסופי הצרפתי , הפך לוינס להיות אחד מן הפילוסופים החשובים והמשפיעים שפעלו במאה העשרים . כתביו תורגמו ופורסמו במדינות רבות ולשפות רבות , במערב ובמזרח , והשפעתו הולכת וגדלה בשנים שחלפו מאז מותו . לכתיבתו היהודית של לוינס יש השפעה גדולה בקרב השכבה האינטלקטואלית היהודית בארץ ובעולם , והולכת ונודעת גם בקרב הציבור הישראלי המשכיל , הדתי והחילוני . הניסיון המוצע בחיבור זה מבקש לצעוד צעד נוסף , ולהעשיר את השיח ההגותי הישראלי בכתיבה הפילוסופית היהודית של מרכז אירופה , על ידי העתקת משנתו של עמנואל לוינס אל תוך הקונטקסט הישראלי , הציוני והדתי . מנקודת מבט אחת , זהו ניסיון לחשוב וללמוד את הפילוסופיה של לוינס בעברית ובישראלית . מנקודת מבט אחרת , אפשר לראות בחיבור זה הזמנה לחשוב מחדש על כמה מסוגיות היסוד של הזהות הישראלית כמו הזיקה לארץ ישראל , הלאומיות היהודית , שלילת הגולה ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד