הקדמה

כל עשור שעבר מאז הסתיימה מלחמת העולם השנייה היה בגדר הזדמנות לשוב ולהרהר בנסיבות המיוחדות שגררו את העולם למלחמה יוצאת דופן בהיקפה ובהרסנותה , שגימדה אפילו את הקורבנות ואת האבידות של " המלחמה הגדולה" שקדמה לה . מפתה לחשוב על סיבות גדולות מאוד לסכסוך אדיר שכזה , ואין ספק שהיו פגמים מערכתיים בסדר העולם שלפני המלחמה או בשיטה הקפיטליסטית או בגאוגרפיה הלאומית של אירופה , שהזינו את הסכסוך שעמד לפרוץ . ברחבי היבשת כולה אף שררה הרגשה כללית של גורל שנחרץ , והכול התאמצו להסתגל למציאות הקודרת ולהסכין עם העובדה שהאזור הזה , שראה בעצמו את לב התרבות המודרנית , עומד כנראה לשקוע במעמקיה של ברבריות חדשה . זה הרקע שעליו נכתב הספרון הזה . כוונתי הייתה לספר סיפור קצר ורב עוצמה שמתרחש בסופן של עשרים שנות המשבר וחוסר הביטחון שלאחר מלחמת העולם הראשונה . אבל כל כמה שהגורמים למלחמה היו כוחות גדולים או ארוכי טווח , היה רגע שבו נאלצו השחקנים הראשיים של ההיסטוריה לעמוד מולם פנים אל פנים ולהחליט החלטות קשות . בימים הדרמטיים ההם , ממש לפני פרוץ המלחמה , עדיין היו דברים רבים שלא הוכרעו לכאן או לכאן . מאורעות גדולים מ...  אל הספר
עם עובד