רשימת המקורות

ספרים ומאמרים באום – בנאי , רוני , . 2001 " תנועה חרדית – ציונית ? " , בתוך : יואב פלד ( עורך ) , ש " ס : אתגר הישראליות , תל אביב : ידיעות אחרונות , עמ ' . 125 - 102 בראון , בנימין , . 2007 " ואין שיור רק התורה הזאת " , ארץ אחרת . 65 - 56 : 41 בראון , בנימין , . 2015 " החרדיות המרכזית בצבת הפרגמטיות " , בתוך : ידידיה צ ' שטרן , בנימין בראון , קלמן נוימן , גדעון כ " ץ וניר קידר ( עורכים ) , כשיהדות פוגשת מדינה , תל אביב וירושלים : ידיעות אחרונות והמכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ ' . 268 - 184 גל – אריאלי , ניבי , . 2014 " אחריות מחולקת : על האחריות המשותפת של משרד החינוך ורשות החינוך המקומית לחינוך בישראל " , דברים . 163 - 147 : 7 זיכרמן , חיים , . 2014 שחור כחול – לבן : מסע אל תוך החברה החרדית בישראל , תל אביב : ידיעות אחרונות . זיכרמן , חיים , ולי כהנר , . 2012 חרדיות מודרנית : מעמד ביניים חרדי בישראל , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה . טרכטינגוט , יצחק , . 2014 " יציאה לעבודה בקרב בני – ישיבות חרדים : הסיבות , החששות ממנה והתפיסות כלפיה " , חקר החברה החרדית . 65 - 42 : 1 כהנר , לי , ג...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר