אחרית דבר

אנו מקווים כי מחקר זה יתרום למקבלי ההחלטות מלמעלה ומלמטה , ויסייע להרחיב את זרם החינוך הממלכתי - חרדי ולחזק את מעמדו . ללא תוכנית אסטרטגית וחשיבה ארוכת טווח לא יהיה אפשר למסד את הזרם הממלכתי-חרדי ולאפשר לכל משפחה חרדית לבחור בו . הצורך בחינוך חרדי ציבורי קיים הן מצידה של המדינה והן מצידה של הקהילה החרדית . ההיסטוריה מלמדת כי הדרך לקדם את מימושה של הזכות לחינוך כזה זו אינה עוברת בבתי המשפט ( פרי - חזן , . ( 2013 יכולתה של המדינה לסלול את הדרך הזו עשויה להשפיע לא רק על הילדים החרדים שמשפחותיהם יבחרו ללכת בה אלא גם על כלל אזרחי ישראל . חינוך חרדי ציבורי הוא אינטרס חברתי חשוב ויש בו כדי לתרום למרקמה החברתי ולחוסנה הכלכלי של המדינה . הוא תלוי בשרי חינוך אשר יחליטו לקדם אותו , ימסדו אותו באמצעות הסדרים ויגלו פתיחות וגמישות בהפעלתו . מחקר זה הוא תחילת הדרך ; במחקרי המשך נבקש לבחון לעומק את תהליכי השינוי שחלו בתוך בתי הספר הממלכתיים - חרדיים לאחר ההחלטה על ההצטרפות ואת המשך התפתחותו של הזרם הממלכתי - חרדי בשנים הקרובות . כמו כן ראוי להקדיש מחקר נפרד לנושא הישיבות התיכוניות החרדיות שבהן לומדים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר