4.4 סיכום ההמלצות המרכזיות

. 1 צעדים ארגוניים במשרד החינוך הרחבת החינוך הממלכתי – חרדי באמצעות צירוף בתי ספר נוספים ובניית בתי ספר חדשים . כדי לחזק את הלגיטימיות של החינוך הממלכתי – חרדי בקרב הקהילה החרדית חשוב להגיע בשנים הקרובות לכמה שיותר קהילות , בפרט בערים שבהן יש אוכלוסייה גדולה של חרדים מודרנים . לשם כך מומלץ להתפשר בשנים הקרובות על עמידה בדרישות לכיתות תקניות , מתוך הנחה שבית ספר ממלכתי – חרדי זקוק לכמה שנים כדי להתבסס , לצמוח ולמלא כיתות . הבטחת אוטונומיה תרבותית לזרם הממלכתי – חרדי . מומלץ להקים מועצה מקצועית עצמאית שתעמוד בראש זרם החינוך הממלכתי – חרדי , בדומה למבנה הארגוני של זרם החינוך הממלכתי – דתי . המועצה תכלול מנגנון רבני שיהיה אחראי לצביון החרדי של בתי הספר , ייתן להם גיבוי הלכתי ויספק מענה להתלבטויות . על המועצה להסדיר , בין היתר , את תקנוני בתי הספר הממלכתיים – חרדיים ולוודא שלא תונהג בהם אפליה . מינוי מנהל חרדי למחוז החרדי . מומלץ כי בראש המחוז החרדי יעמוד אדם חרדי המאמין בחשיבותו של חינוך ממלכתי – חרדי , כדי להפריך את הטענה שנשמעת ברחוב החרדי כאילו מטרת הקמתו של הזרם החדש היא לחלן את הילדים...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר