4.3 כיצד לנהל תקשורת אפקטיבית בין הגורמים שפועלים מלמעלה ובין הגורמים שפועלים מלמטה?

מ מ צ א י ם הצלחתה של מדיניות חינוכית תלויה באופן שבו נוצרים החיבורים בין הגורמים מלמעלה , הכוללים את הממשלה ומשרד החינוך , ובין גורמים מלמטה , הקשורים בבתי הספר ובקהילות שלהם . מהמחקר עלה כי הייתה תקשורת ייחודית בין הגורמים במשרד החינוך ובין הגורמים בבתי הספר שהתעניינו בהצטרפות לזרם הממלכתי - חרדי . תקשורת זו התאפיינה בניסיון לעבוד מהר ולנהל מגעים פרטניים עם כל אחד מבתי הספר מתוך שמירה על " שקט תעשייתי " , כדי להתמודד בהצלחה עם התנגדויות . משרד החינוך היה מודע להתנגדות וללחץ הפנים - קהילתי שניסה למנוע מבתי ספר חרדיים להצטרף לזרם הממלכתי-חרדי , ומשום כך נמנע מלצאת בקמפיין מול הקהילה החרדית או מול מוסדות חינוך חרדיים שעשויים להיות קהל יעד להצטרפות למדיניות החדשה . כאמור , הזרם החדש לא עוגן בחקיקה ומשרד החינוך אף לא פרסם חוזר , מסמך או הצהרה רשמית הקשורים לזרם החינוך הממלכתי - חרדי . כמו כן משרד החינוך נמנע במכוון מפרסומים בעיתונות החרדית או הכללית הנוגעים לזרם החינוך הממלכתי - חרדי , מתוך מחשבה שפרסומים מסוג זה עשויים לעורר התנגדות ולהזיק להצלחת הזרם החדש . מצאנו כי גישת השקט התעשייתי ל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר