תרשים 1 הגורמים הפועלים מלמעלה - מצד משרד החינוך והרשויות המקומיות