3.3 חסמים שהקשו על המעבר של בתי ספר חרדיים לזרם הממלכתי־חרדי

לפתור את הבעיה מול הרשויות המקומיות על משרד החינוך להוציא פנייה בכתב ממנהל המחוז החרדי לרשות המקומית , שילווה בהעברה מיידית של תקציבים אליה ( מסמך . ( 25 בפועל , במכתבם של ששת מנהלי בתי הספר לשר החינוך שהוזכר לעיל נטען כי משרד החינוך לא הוציא פנייה מסודרת בעניין לרשויות ( מסמך . ( 54 בכמה מקרים רשויות שחתמו על הסכם של הצטרפות בתי ספר חרדיים לזרם הממלכתי - חרדי התחרטו ורצו לבטל את ההסכם . באותם מקרים ראשי הרשויות נתנו יד למהלך מבלי שעמדו על משמעויותיו מבחינת המחויבות התקציבית והרגולטורית של הרשות . בכיר במשרד החינוך ומנהל בית ספר תיארו את החרטה ואת הסיבות לה : היה סוג אחד ] של ראשי רשויות [ שחתם מיד . אלה הכי גרועים , למה ? כי הם חתמו מיד בלי להבין מה שהם עושים , אבל כשהגיעה " שעת הפירעון " , הם לא נתנו שום דבר ! ] ... [ חתמו , אחר כך אמרו : אוי , לא ידענו , לא הבנו שאנחנו מתחייבים . מה זה ?! איזה מין דבר זה ?! חתמתם ? אתם מחויבים למקום ! ] ... [ יש חלוקה ברורה בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי בנוגע למי אחראי למה בתוך בתי הספר . אתה לא יכול להתנער מזה ( בכיר במשרד החינוך ) . הם ] אנשי הר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר