3.2 גורמים בבתי הספר שהניעו את ההצטרפות לחינוך הממלכתי־חרדי

. 3 . 2 . 1 " רק הכורח יביא את האנשים לבחור בזה " : מצבי משבר מהמחקר עלה כי הגורם המרכזי להצטרפות של בתי ספר חרדיים לבנים לזרם החינוך הממלכתי - חרדי היה משבר שאיים על המשך קיומו של בית הספר ולא אפשר לו להמשיך להתנהל במתכונת שבה התנהל עד היום . כך , למשל , סיפר מרואיין שמכהן כמנהל בית ספר חרדי שהפך לממלכתי - חרדי : " המצב שהיה כאן שהתלמוד תורה עמד לפני סגירה ] ... [ היה כאן אילוץ , היה כאן צורך . בגלל המציאות שהייתה שבית הספר לא היה יכול להמשיך להתקיים במתכונת הקיימת שלו " . גם מרואיין שמכהן כמנהל בית ספר ממלכתי - חרדי בעיר אחרת סיפר : " והעמותה עם המחנק שהיה , אז בכלל היינו במציאות מאוד מאוד לא פשוטה " . אחד המורים באותו בית ספר סיפר דברים דומים : אז הרב ] ... [ שהוא הקים את בית הספר ביחד עם הרב ] ... [ פשוט הלך לעירייה ואמר להם שהוא מוציא את כל הילדים מבית הספר וסוגר את התלמוד תורה ] ... [ אחרי שהוא עשה הוא פנה לכולם ואמר : זהו , מבחינתי אין תלמוד תורה ] ... [ ראש העיר אמר לו : נפתח ממ " ח ואז זה דרך העירייה . משבר קיומי כגורם מרכזי לבחירה במעמד של ממלכתי - חרדי עלה גם מדבריהם של בכיר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר