3.1 גורמים במשרד החינוך שהניעו הצטרפות בתי ספר לחינוך הממלכתי־חרדי

. 3 . 1 . 1 חלון מדיניות : " המסלול הזה הוקם בבליץ" הזרם הממלכתי - חרדי הוקם במהירות , כפי שאמר בכיר במשרד החינוך : " זה היה ככה מהרגע להרגע ממש " . הבהילות נבעה מהמחשבה שהתנאים הפוליטיים בישראל בשלו להקמת זרם כזה ומהחשש מפני שינוי של המערכת הפוליטית שיגרום לעצירת הרפורמה . הקמת הזרם החדש דרשה שעות רבות של עבודת מטה במשרד החינוך , ואכן צוות המפקחים והבכירים במשרד התגייס ועבד באופן מאומץ כדי לגבש את המהלך . בכיר במשרד החינוך סיפר : " ממש התאמצנו ועבדנו בצורה ] ... [ זו הייתה עבודה של יום ולילה " . שר החינוך , מנכ " לית משרד החינוך , מנהל המחוז החרדי והמפקחים שמונו לטפל בנושא היו כולם מגויסים להצלחת הרפורמה . כך תיארו זאת בכירים במשרד החינוך : המשרד עשה את המקסימום בלוח הזמנים שהיה ( בכיר במשרד החינוך ) . זה היה נקרא ה " בייבי של השר " , והוא קידם את זה ( בכיר במשרד החינוך ) . באופן כללי , יש הנחיה של המנכ " לית שהם ] בתי הספר המשתייכים לזרם הממלכתי - חרדי [ יהיו בקדמת הבמה ובראש סולם העדיפויות ( בכיר במשרד החינוך ) . . 3 . 1 . 2 גמישות : " לא באנו בגישה של ' פטיש 10 קילו ' , בום ! קדימה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר