פרק 3 ממצאים

גורמים מסוגים שונים תרמו לכך שהרצונות של הקהילה החרדית מלמטה נפגשו עם הרצונות של הממשלה מלמעלה וחברו אלה לאלה . בדיון שלהלן נבחין בין גורמים שסייעו או שאפשרו הצטרפות של בתי ספר לזרם החינוך הממלכתי-חרדי לבין גורמים שחסמו את ההצטרפות . כמו כן נבחין בין גורמים הקשורים במדינה לבין גורמים הקשורים בבתי הספר ובקהילה החרדית .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר