2.5 מטרות המחקר ושיטות המחקר

בתי ספר מזרמים חרדיים שונים . בפועל התברר שמקרב בתי הספר שהצטרפו לזרם הממלכתי - חרדי אין כמעט בתי ספר המשויכים לזרמים האשכנזיים , ורובם מזוהים עם החרדים הספרדים , ברסלב וחב " ד . פנינו למנהלים של בתי הספר החרדיים האשכנזיים הבודדים שהצטרפו לחינוך הממלכתי - חרדי ( שאינם חב "ד או ברסלב ) בניסיון להשיג את הסכמתם להשתתף במחקר , אך הם סירבו . אוכלוסיית המחקר שנבחרה כללה שלושה בתי ספר המשתייכים לזרם החרדי הספרדי המרכזי ובית ספר אחד המשתייך לחוזרים בתשובה וברסלב . בתי ספר המשתייכים לחב " ד לא נבחנו במחקר זה כי תנועת חב " ד נתפסת כפתוחה יחסית כלפי הממלכתיות , ורוב בתי הספר של חב " ד בארץ כפופים לזרם הממלכתי -דתי זה עשרות שנים , זמן רב בטרם הוקם זרם החינוך הממלכתי - חרדי ( פרידמן , . ( 1991 כל הראיונות ארכו בין שעה לשעתיים , והם הוקלטו ותומללו . בכמה מקרים קיבלנו מידע נוסף לאחר הריאיון באמצעות שיחת טלפון או התכתבות בדואר אלקטרוני . כאמור , המחקר כלל גם ניתוח של מאות מסמכים שהגיעו לידינו . לאחר מיון ראשוני מופו 102 מסמכים רלוונטיים שיש בהם תוכן שעשוי לתרום באופן משמעותי למחקר : חוזים בין משרד החי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר