לוח 1 מספר בתי הספר ומספר התלמידים בחינוך הממלכתי–חרדי מאז הקמתו