2.4 רפורמת החינוך הממלכתי־חרדי

במרץ 2013 התמנה שי פירון ממפלגת יש עתיד לשר החינוך , וכיהן בתפקיד זה במשך כשנה וחצי עד דצמבר . 2014 בתקופת כהונתו הושקה רפורמה שאפשרה לבתי ספר חרדיים לשנות את מעמדם מ " מוכר שאינו רשמי " ל " רשמי " . מטרת הרפורמה הייתה להגביר את שליטת המדינה בתכנים הנלמדים בבתי ספר החרדיים ולהסדיר את האחריות הציבורית לפעולתם , לרבות תקצוב מצד המדינה והרשויות המקומיות , תחזוקה שוטפת והגבלת תשלומי הורים . רפורמת החינוך הממלכתי - חרדי עוגנה בהחלטת ממשלה ( , 13 . 5 . 2013 ; 151 סעיף . ( 7 היא לא עוגנה בחוק חינוך ממלכתי , התשי " ג - , 1953 אף על פי שזרם החינוך הממלכתי - חרדי פועל כיום בנפרד משלושת זרמי החינוך הממלכתיים המעוגנים בחוק – החינוך הממלכתי , החינוך הממלכתי - דתי והחינוך הממלכתי המשלב . לפיכך המדינה אינה מחויבת להציע בחירה בחינוך ממלכתי - חרדי בכל רשות מקומית ; הספקת חינוך ממלכתי - חרדי תתאפשר רק אם בתי ספר קיימים יבחרו לעבור לזרם החינוך הממלכתי - חרדי , או אם המדינה והרשות המקומית יראו לנכון להקים בית ספר ממלכתי - חרדי חדש . עמדת משרד החינוך היא כי בתי ספר אשר בוחרים לקבל על עצמם מעמד של חינוך ממל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר