2.3 ההסדרה המשפטית של לימודי הליבה בבתי הספר החרדיים

כאמור , החקיקה בישראל מבחינה בין מוסדות חינוך רשמיים לבין מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור . מעמדם המשפטי של מוסדות החינוך וזהות הרשת המפעילה אותם משפיעים על מחויבותם ללמד את תוכנית הליבה ועל היקף התקצוב שלו הם זכאים מהמדינה : ) 1 ( מוסדות חינוך רשמיים כפופים באופן מלא לחוק חינוך ממלכתי , התשי " ג - , 1953 הקובע את מטרות החינוך הממלכתי ( סעיף 2 ) ואת סמכות משרד החינוך לקבוע את תוכנית הלימודים ( סעיף . ( 4 תוכנית הליבה לכיתות א ' - ט ' במוסדות חינוך רשמיים קבועה בחוזרי מנכ " ל ( , ( 2009 ; 2005 והפיקוח של משרד החינוך מתקיים בהם באופן מלא . ) 2 ( מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים השייכים לרשתות " החינוך העצמאי" ו " מעיין החינוך התורני " מחויבים בהוראה של 100 % מתוכנית הליבה ( חוזר מנכ " ל , . ( 2011 מוסדות אלו ממומנים על ידי המדינה בשיעור דומה למוסדות החינוך הרשמיים ( חוק יסודות התקציב , התשמ " ה - ; 1985 חוזר מנכ " ל , , 2003 סעיף . 1 . 2 ב . ) . ) 3 ( מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים לכיתות א ' - ח ' או א ' - ט ' אשר אינם שייכים לרשתות " החינוך העצמאי " ו " מעיין החינוך התו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר