2.1 החינוך החרדי בישראל

חוקרים רבים ניסו להגדיר מיהו חרדי ( ראו למשל פרידמן , ; 1991 קפלן , ; 2003 בראון , . ( 2007 פרי - חזן ( 2013 ) מנתחת בספרה את ההגדרות השונות ומפרידה בין הגדרות המתייחסות להשקפת עולם חרדית לבין הגדרות המתייחסות לאורח חיים והתנהגות על פי הקודים השמרניים של הקהילה החרדית – לבוש מסורתי , דפוסי מגורים מתבדלים וחינוך במערכת החינוך החרדית . מקורו של הקושי בהגדרת החרדיות הוא בכך שהחברה החרדית בישראל מורכבת ממאות קבוצות ותת - קבוצות שהיחסים ביניהן מורכבים ( קפלן , . ( 2003 רוב הקבוצות החרדיות מפעילות מוסדות חינוך משלהן , אשר מזוהים עם השקפת העולם שלהן ומנוהלים על ידן ( פרי - חזן , . ( 2013 לפיכך מערכת החינוך החרדית מבוזרת ומפולגת . המגוון של בתי הספר החרדיים מבטא שלל תפיסות אידיאולוגיות בקרב החברה החרדית , הנעות על הציר שבין שמרנות למודרניות , והוא משפיע על רמת ההוראה של מקצועות הליבה באותם מוסדות , על הפיקוח של המדינה עליהם וכן על הרמות השונות של התקצוב ( שפיגל , . ( 2011 שורשיה של מערכת החינוך החרדית נטועים עוד בימים שלפני קום המדינה . באותה תקופה פעלו ביישוב היהודי בארץ - ישראל בתי ספר מגוונ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר