1.4 חלון מדיניות המאפשר עיצוב מדיניות חדשה

מחקר זה עוסק במדיניות אשר עוצבה הודות לחלון מדיניות אשר אפשר את קבלתה . קינגדון ( Kingdon , 2001 ) המשיג את המונח " חלון מדיניות " , אשר סייע לפרש סוגים של מדיניות ברחבי העולם במחקרים רבים ( למשל . ( Lieberman , 2002 ; Odom - Forren and Hahn , 2006 ; Ridde , 2009 המונח חלון מדיניות מסביר את ההזדמנויות שצצות לפרקים ומאפשרות למדיניות חדשה לפרוץ . לפי קינגדון חלון מדיניות מדגיש את ממד הזמן , שכן פתיחתו מייצגת את הרגע שבו בעיה המשמשת כזרז לשינוי המדיניות עולה לסדר היום של מקבלי ההחלטות . ניצול מוצלח של חלון המדיניות תלוי ביכולת של מעצבי המדיניות להציב חלופה לפתרון הבעיה , כמו גם ביכולתם לגייס תומכים לרעיון שהמדיניות מבוססת עליו . קינגדון סבור שהרגע שבו מתגלה פתיחות כלפי רעיון חדשני ונוצרת תמיכה ציבורית בו הוא רגע קריטי בחיי המדיניות , משום שהוא סימן לכך שהגיע זמנו של הרעיון לקרום עור וגידים ולהפוך למדיניות ממשית ( . ( Kingdon , 2003 קינגדון משתמש במטפורה של שלושה זרמים המייצגים תנאים שונים ונפרדים הקשורים במדיניות ( . ( Kingdon , 2001 כאשר תנאים אלה מתקיימים בעת ובעונה אחת נוצר חלון מדיניו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר