1.3 מדיניות כופה ומדיניות שאינה מחייבת

מדיניות חינוכית מעוגנת לעיתים בחקיקה או בנהלים מחייבים אחרים , ובמקרים כאלה היא מדיניות כופה . כאשר מוחלת על בתי הספר מדיניות כופה הכרוכה בסנקציות , יישומה עלול להיתקל בהתנגדויות ( Scott , 2010 ) ולעורר תחושות לחץ בקרב המורים ( . ( Ball et al ,. 2011 a במקרים מסוימים אמצעי הכפייה לבדם אינם יכולים להשיג את מטרתם , שכן המורים יודעים להשתמש במגוון דרכים מתוחכמות כדי להראות כלפי חוץ כיצד המדיניות מיושמת וכיצד היא משיגה הצלחה ומצוינות כמצופה , גם אם המציאות שונה לחלוטין ( Maguire . ( et al ,. 2011 במקרים אחרים המדיניות אינה מחייבת אך היא מציעה תמריצים למי שיבחר ליישם אותה ( , ( Levinson , Sutton , and Winstead , 2009 או מוגדרת כ "רעיון טוב " שכדאי לבצעו אך בתי הספר רשאים לבחור לוותר עליו . במקרים אלה צמצום הפערים בין הערכים שמנחים את מעצבי המדיניות לבין תפיסתה בשטח כרוך באתגרים מיוחדים . מגווייר ועמיתיה ( Maguire , Ball , and Braun , 2013 ) חקרו ארבעה בתי ספר באנגליה שאימצו מדיניות לא מחייבת המדגישה למידה מותאמת אישית ( . ( personalized learning הם מצאו כי מורים בדרג הזוטר בכל בתי הספר שנחק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר