1.2 כיצד מתקבלת המדיניות החינוכית בשטח? התנגדויות, מתן משמעות ותרגום

ההבחנות שהוזכרו לעיל בין טקסט מדיניות לבין שיח מדיניות , כמו גם הדימויים המתארים את המדיניות החינוכית כמערכת קשרים מורכבת , מצביעים על הצורך לחקור את האופנים שבהם מדיניות מתקבלת ומיושמת בשטח . חוקרים מצביעים על כך שבמקרים רבים מעצבי מדיניות חינוכית נסמכים בעיקר על אידיאלים הקובעים את הערכים הרצויים ואינם מביאים בחשבון את הפערים בין אידיאלים אלה לבין נורמות חברתיות ותרבותיות ( -Perry Hazan , 2014 ; . ( Vigoda - Gadot , Cohen , and Zalmanovitch , 2014 פערים ערכיים בין המדיניות לבין החברה והתרבות עלולים לגרום להתנגדויות . כך , למשל , באנל ( Bunnell , 2009 ) מתאר כיצד מדיניות חינוכית שהממשל הפדרלי בארצות הברית אימץ במטרה להתאים את מערכת החינוך האמריקנית לעולם הגלובלי נתפסה בעיני האזרחים והמורים כמנוגדת לערכים הלאומיים , והוגדרה כמדיניות " לא - אמריקנית " . כך הפכה מדיניות זו לחלק ממלחמת תרבות רחבה . דוגמה נוספת עולה ממחקר שבדק את תפקידה של הגדרת " התלמיד הטוב " ביישום מדיניות חינוכית שנועדה לשפר את הישגי התלמידים במבחני סיום התיכון באנגליה ( . ( Maguire et al ,. 2011 מגווייר ועמיתיה תיארו ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר