1.1 מדיניות חינוכית: מהטקסט אל השיח

דרכה של המדיניות החינוכית מהטקסטים שהיא מעוגנת בהם אל דלת הכיתה היא דרך מורכבת , המאופיינת לעיתים קרובות בקונפליקטים ( -Ben Peretz , . ( 2009 ; Ball et al ,. 2011 a יש הטוענים בהקשר זה כי מדיניות חינוכית היא פרקטיקה של כוח המשמשת את מעצבי המדיניות ומפעיליה כדי להשיג ניכוס ( appropriation ) חברתי ( . ( Levinson , Sutton , and Winstead , 2009 כאשר כל אחד מהמעורבים בעיצוב המדיניות , בפרשנותה וביישומה מנסה לשמר את כוחו ולנכס את המדיניות לעצמו , נוצרים פערים בין הטקסטים המגדירים את המדיניות לבין יישומה בפועל ( . ( Ball et al ,. 2011 a בספרות מתוארים פערים אלה כתהליך של התפזרות או כמוטציה של המדיניות המקורית ( Maguire , . ( Ball , and Braun , 2013 הבחנה תיאורטית חשובה המשקפת את הפערים בין המדיניות לבין יישומה עוצבה על ידי בול ( , ( Ball , 2015 בהתבסס על ההמשגה של פוקו ( . ( 2005 בול מתאר את המדיניות באמצעות שני רבדים : הטקסט והשיח . רובד הטקסט הוא הרובד הגלוי של המדיניות , המתבטא במסמכים הרשמיים אשר מכילים את הטקסטים המכוננים והמוצהרים שנמעניהם הם שותפי המדיניות : הן הסוכנים של המדיניות והן ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר