מבוא

מערכת החינוך החרדית בישראל נהנית מאוטונומיה רחבה והיא מחנכת את הילדים והילדות החרדים לייעודם הדתי : הבן החרדי יתחנך ללמוד תורה כל חייו , כדברי יהושע בן נון ( יהושע א , ח ) " והגית בו יומם ולילה " ( שפיגל , ; 2011 (; Stadler , 2009 והבת החרדית תלמד לימודי ליבה נוסף על לימודי הקודש , על מנת שתוכל בבוא העת לשאת על כתפיה את עול פרנסת משפחתה ובכך לאפשר לבן זוגה ללמוד תורה ( פרי - חזן , . ( 2013 המדיניות המסדירה את החינוך החרדי עמומה , מלאה בסתירות ונשלטת על ידי גורמים פוליטיים ( שם , . ( Perry - Hazan , 2015 ; 2013 מצב זה אפשר לכוחות שמרניים בציבור החרדי ליצור פערים בין חוזרי המנכ " ל המתווים את תוכניות הליבה לבין יישומם בשטח ( פרי - חזן , , ( 2013 ולעצב את מערכת החינוך החרדית על פי מודל אחיד המקדש את " חברת הלומדים " ( פרידמן , ; 1991 בראון , . ( 2015 רובם המכריע של מוסדות החינוך החרדיים אינם נותנים מענה לזרמים חרדיים המעוניינים בלימודי ליבה ובהשתלבות בחברה ובתעסוקה , ולכן מדי שנה מסיימים את לימודיהם אלפי בוגרים אשר הבחירות האקדמיות והתעסוקתיות העומדות לפניהם מוגבלות ( . ( Stadler , 2009 ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר