מפתחות

מפתח מקורות מקרא בראשית א , א -138 136 א , ג 154 , 142 , 136 , 72 א , ז 141 , 43 א , טו 200 א , טז 141 , 43 א , כד 117 א , כו 146 , 144 , 44 א , כז 152 ב , ג 175 , 130 ב , ד 149 ב , ז 152 ב , טו 119 ב , יז 150 ב , כה 101 ג , ג - ד 119 ג , ד - ו 103 ג , ח 178 ג , י 178 ג , יא 104 ג , יד 103 ג , יז 52 ג , יט 214 , 119 , 109 ג , כא 55 ג , כב 163 , 154 , 73 , 45 ד , א 105 ה , ה 119  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן