ב. תוכן החיבור והשקפותיו

כדי לתאר את שיטתו של סא " ד על מהות תחיית המתים ולהציע ' אקלידא ' – מפתח להבנת דעתו , יש לקרוא את דבריו בזהירות וביסודיות , לעקוב אחרי הרמזים שהוא מפזר ולהשתמש במפתח הפרשני שהוא מציע . אני מבקש לפרוש כאן סקירה פרשנית לדבריו המבקשת להצביע על כוונותיו ולהתחקות אחר דבריו פסקה אחר פסקה , שלב אחר שלב . כפי שצוין לעיל חילקתי את הטקסט לנושאי משנה , וגם סקירה זו מחולקת באופן דומה , אם כי שיניתי מעט את שמות הכותרות . האור הראשון ומהותו כמו רבים מהעוסקים בנושא התחייה , גם סא " ד גרס כי התחייה היא חזרה למצב הבריאה הראשוני , ולכן הוא פותח את דיונו בבירור מונחים הקשורים לתורת הבריאה . סא " ד מתאר את בריאת העולם כתהליך מדורג שבו ראשית – לכול נברא אור עליון . הוא מכנה אותו בכמה שמות ( חלקם מונחים חז " ליים ) : ' האור הראשון ' ; ' האור הנבדל ' ; ' אור השכל ' ו ' האור הגנוז לצדיקים לעולם הבא ' . אור זה שורה על כל יצור לפי דרגתו : ' וכל מין קבל כפי שלימותו , ואישי האדם קבל כל אחד מהם כפי ז כּ ות חמרו ומזגו ויושר תכונת אבריו וחכמתו ומעשיו ' . עמ ' (; 176 - 175 למונחים ' עולם הבא ' ו ' לעתיד לבא ' ראו : מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן