א. החיבור והמחבר

פתיחה חיבור קצר זה השתמר בעד נוסח בודד : כתב יד פריס – הספרייה הלאומית 25 י ) f 11587 ( Heb 1 / 719 ע " א 27 – ע " א . חלקו הראשון של כתב יד זה כולל אחד מעדי הנוסח של ' מכתב תחיה ' לאבן זבארה ( יא " ז ) שהועתק על ידי ר ' סעדיה בן מימון אבן דנאן ( מאה ט " ו , להלן : סא " ד ) . סא " ד גילה עניין בתוכן החיבור וייתכן שאף העתיקו לשימושו האישי , אך כיוון שלא הסכים עם תוכנו כתב את החיבור הקצר שלפנינו ' אקלידא דתחיית המתים ' . חיבור זה נכתב אפוא משום שסא " ד אינו מקבל את הסבריו של אבן זבארה ב ' מכתב תחיה ' , והוא מבקש לשלול את שיטתו ולהדגיש שדעתו האישית שונה מזו של מושא העתקתו , ובלשונו : לא מפני שנכונים בעיני אני כותב דברי המחבר הזה ומתבונן בדבריו ובדברי זולתו , ולא מהאמנתי במה שהכריע ואמר שהוא דעת רבו , כי הש בּ וּ ש בדבריו ובדברי זולתו ... סא " ד מבקר את השקפת יא " ז בנושא תחיית המתים שאותה הציג יא " ז כדעת רבו , הרא " ה . יא " ז מואשם בשיבוש , כלומר בהבנה מוטעית ורדודה . נראה שסא " ד אינו בטוח שפרשנות יא "ז לדברי רא " ה אכן משקפת את דעתו של האחרון , ובכל אופן , הוא אינו חושש לחלוק גם עליו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן