[שיר מחורז]

זמן כיום גלה , אשר נסתר מאז וגלה מטמוניו והתיר כל קשר והוציא לחפש בכלותו ספרי אשר הפליא לעשות ואיננו משה להחכים כל נלבב בהשכילו אישים והרב שם טוב מיניר חפרו עם שכלו והרים מכשוליו ופלס מעגליו והבין מושכליו ועל ספר שמם ובו יעלה מזור אשר חייו לשאול וחשב קונהו באלו ידהו יקר תבל כלה , בחורים ובפחתים ויפתח מכמניו חבלים ועבותים תשועת כל נפש דרושים נאותים חקירות ודרישות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן