שער ארבעה עשר [יום הדין הגדול]

לבאר עניין יום הדין הגדול ; ולבאר כי יהיה בתחלת אלף שביעי ואחר כך עולם הבא ; ולבאר מה ששנינו ' שלשה ספרים נפתחים בראש השנה ' ; ולבאר למה הוקבע בראש השנה יום דין כל שנה ושנה . [ עניין ' יום הדין הגדול '] מה ששנו חכמים ' שלש כתות ליום הדין ' וכו ' , הוא יום הדין הגדול שנדון בו כל העולם , הוא שכתוב עליו : ' לפני בוא יום השם הגדול והנורא ' ( מל ' ג , כג ) . ועל יום זה אמרו בפרק לפני אידיהן : לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מביא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו , ונכנסת כל אומה ואומה וסופריה וכו ' מיד יוצאין מלפניו בפחי נפש . ועל כל פנים הוא יום תחיה לכל העומדים בדין , שהרי אומר להם מצוה קלה יש לי , לכו ועשו אותה וסוכה שמה ; מיד כל אחד ואחד עושה סוכתו בראש גגו ואי איפשר לעשות סוכה זולת לבעלי גוף . וכן על יום זה אמרו בפרק חלק : דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין ... אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא אבל עומדין בדין . וזה שאמר שעומדין בדין , אינו לטובתן אבל הוא לרעתם להיות נדונין בדין קשה ממה שהיה כבר הן בנפש הן גוף ונפש יחד , כי העמדה בדין אינה לטוב לרשעים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן