שער עשירי [דעת הרא"ה]

לבאר דעת הרב מורי בארוכה כל מה שביכלתי לבאר . זה השער לאדוני מורי , צדיקים יבואו בו . תן לבך גבירי , לשמוע מאמרי , כי אמת יהגה חכי בשמו ונמוקו עמו ואז תמצא בו כל מאויים כי ממנו תוצאות חיים דעת הרב מורי ז " ל , כי לתחיית המתים יחיו לעולם אין מיתה אחר כך – ' בלע המות לנצח ' ( יש ' כה , ח ) , אבל יחיו רוב שנים כדורות הראשונים כפי אשר יספיק האלף השישי , ויעמדו בארץ ישראל ויהיה דרך גן עדן פתוחה להם לבא ולשוב , ויתעדנו שם בפירותיו וזכות האויר ורבוי שכינה , ולקץ הימים יזדכך גופם ויטהר מן החומר העכור עד שיהיה גוף בהיר שלא יהיה צריך אכילה ושתיה . והאריך מורי ז " ל לבאר זה בברכת הלבנה שאמרו : ' עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה ' , ר " ל כמותה ממש גוף בהיר קיים , אלא שהוא בעניין אחר כמו שנבאר בע " ה . וזה יהיה בשלמות לכל הצדיקים לעולם הבא שהוא באלף שביעי אחר יום הדין הגדול כמו שנבאר לפנינו בע " ה כב כג . א שער עשירי ] השער העשירי ג ' , ד " ק גבירי ] ליתא ג ' ונמוקו ] ונמקו א ' , ג ' עמו ] עמי ג ' מאויים ] מאווים א' ו לתחיית ] לתחית ב ' , ד " ק כך ] כן ג ' רוב ] רב ג ' האלף ] אלף ד " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן