שער רביעי [זמן תחיית המתים]

לבאר כי תחית המתים יהיה באלף הששי אחר קבוץ גלויות סמוך לקבוץ גליות או מופלג זמן קצוב ; זמן תחיית המתים אינו מבואר מן הכתוב ולא מן המדרשים בפירוש ; אמנם מבואר מדניאל כי תחיית המתים יהיה אחר קבוץ גליות משלם ; אמר : ' ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא , ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר ' ( דנ ' יב , א ) , וזה יהיה לזמן שני שאמר דניאל : ' אשרי המחכה ויגיע ' ( שם , יב ) , כי אז יעברו כל הצרות וכל המלחמות ויהיה נושע ישראל כל הראוי לישועה , כמו שאמר : ' כל הנמצא כתוב בספר ' ( שם , א ); ואמר אחר כן : ' ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ' ( שם , ב ) , הרי מפורש שאחרי קבוץ גליות משלם יהיה תחיית המתים . אבל , אין מבואר אם יהיה סמוך לקבוץ גליות מיד או מופלג אחר כן זמן קצוב אם מעט או הרבה , גם אין מבואר מן המדרשים . אבל מצאתי הגדה בפרק חלק זרה מאד וצריכה פירוש , אפשר שתרמוז לזה ; אמרו שם : א שער רביעי ] השער הד ' ג ' , ד " ק לבאר ... קצוב ] ליתא א ' , ב ' , ג ' תחיית ] תחית ד " ק בפירוש ] בפרוש ב ' ; ליתא ג ' ה תחיית ] תחית ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן