שער שני [מצב הגוף בעת התחייה]

לבאר איך יעמדו אם סומין או חגרין כמו שהיו בחייהן ; ולבאר אם יעמדו ערומים או בלבושיהם ; ונסמוך לזה ביאור עץ הדעת הנגלה והנסתר . [ ומהו אילן שאכל אדם הראשון ] [ האם בעלי מומים יתרפאו או יעמדו במומם ] מבואר כי בתחיית המתים יעמדו באותו עניין שהיו בשעת מיתה , ר " ל שסומין וחגרין וגבנונים יעמדו כמו שהיו ; אמרו בבראשית רבה : ' מחצתי ואני ארפא ' ( בר ' לב , לט ) – שאחיה אותם במומיהם שהלכו בהם מן העולם כדי שיכירו אלו את אלו ולא יאמרו עולם חדש הוא ; ' ואני ארפא ' – אני ארפאם אחר כן לעולם הבא . [ האם יעמדו ערומים או בלבושיהם ] גם מבואר , שהצדיקים לא יעמדו ערומים כבריאה הראשונה , שכתוב : ' ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ' ( בר ' ב , כה ); אבל יעמדו בלבושין נאין הראויין לכל אחד ואחד , כמו שאמרו בפרק שני דייני גזירות : א שער שני ] השער השני ג ' ; השער הב ד " ק ב בתחיית ] בתחית ד " ק ג באותו ] ביאותו ג ' ד עניין ] ענין ג ' , ד "ק ה שסומין ] נוסף : בעיניהם ג ' אותם במומיהם ] אותן במומיהן ג ' ; אותם במומיהן ד " ק בהם מן העולם ] מן העולם בהם ד " ק הוא ] נוסף : אבל המתים לא חיו ג ' אני ארפאם ] אני מרפאם א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן