מבוא שערים

א א ] ראשון ב ' ( וכן להלן כל מספרי השערים הסודרים ברשימה זו ) ב כי ] ליתא א ' ג כל ] ליתא ג ' , ד " ק ד תחייה ] תחיה ג ' ה ולבאר כי תחייה זו ] שהיא ו ולבאר כי תחיית המתים ] ושהיא ד " ק ז לבד ... אחרת ] ככל הנראה נרשם ונמחק א ' ( תיקון צנזורה ; וראו בשער א , הערת נוסח , ב , צ ) ח ולבאר ] ויבאר ד " ק ט ב ' ] שיני א ' י לבאר ] יבאר בו ד " ק יא איך יעמדו אם ] אם יעמדו ד " ק יב וחיגרין ] או חגרין ד " ק יג שהיו ] נוסף : אז ד " ק יד ולבאר אם ] ואם ד "ק טו בלבושיהם ] במלבושיהם ג ' טז ונסמך ] ונסמוך ג ' ; ויסמוך ד " ק יז ביאור ] באור א ' , ב ' ; נוסף : ענין ג ' יח ומהו ... הראשון ] ליתא א ' , ב ' , ד " ק ג ' ] שלישי א ' פרייה ורבייה ] פריה ורביה ב ' , ג' 36 עפ " י ישעיהו כה , ח וקהלת ד , א . 37 עפ " י תהלים קכו , ד . 38 עפ " י ישעיהו לב , ב . 39 עפ " י נוסח תפלת י " ח : ' שובר אויבים ומכניע זדים ' . 40 עפ " י איוב יב , כא . 41 עפ " י עמוס ט , יא . 42 תמצית החיבור המובאת כאן מופיעה רק בחלק מכתבי היד , ובהם היא חסרת כותרת ומצויה בתחילת החיבור . בד " ק הועבר מקומה לסוף החיבור והיא כונתה ' מבוא שע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן