ג. השקפותיו של המחבר

בתחילה שכל נבדל ואחריו שכל בעל גוף קיים ואחריהם שכל בעל גוף נפסד וסופו להיות בעל גוף קיים פחות במדרגתו מגוף הגלגלים אבל נמשל אליהם , כענין שנאמר : '[ וה מּשׂכּ לים יזהר וּ ] כּ זהר הרקיע , וּ [ מצ › יקי › הר בּ ים ] כּכּ וֹ כבים [ לע וֹ לם ועד ] ' ( דנ ' יב , ג ) ואחריו בעלי חיים שהם בלתי נפש בהשארות ובעלי גוף נפסד ואחרי זה הצומח והוא השלם [ - מלאכים ]; והם הגלגלים ; [ - בני אדם ש ( חלקם ) אמורים לקום לתחייה ] [ בעלי חיים ] [ צמחים ] רא " ה טוען שאם תכליתו של האדם היא להיות שכל נבדל בלא גוף , הרי שמעלתו אמורה להיות גדולה מזו של הגלגלים , ' וזה דבר שאי אפשר ' . כפי שהראה תא – שמע , תיאור זה מבוסס על ההיררכיה שכתב הרמב " ם בהלכות יסודי התורה , בעוד שלפי הוגים אחרים האדם גדול מן המלאכים . יא " ז שולל את התמה שלפיה האדם מעולה מהמלאכים וטוען שהאדם פחות אפילו מן הגלגלים . הוא אינו מבסס את טיעונו על שיקולים פילוסופיים , אלא על הבנתו ממדרש חז " ל : ... כמו שביאר בב [ ראשית ] ר [ בה ] בפסוק ' יהי אור ' ( בר ' א , ג ) – כוכב חמה זה אברהם שמצהיב כל העולם כחמה , ואחריו הלבנה שעתידין ישראל להיות זי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן