ב. עדי הנוסח

החיבור כולל שבעה עשר פרקים והוקדמה לו הקדמה מחורזת ; היא כוללת בתים בעלי שתיים או שלוש צלעות המתחרזות בינן לבין עצמן , וכן בתים המתחרזים אלה עם אלה לסירוגין . הגיעו עדינו כמה עדי נוסח של החיבור , והוא הודפס באופן חלקי פעם אחת במאה הט " ז בהשמטות ושינויים רבים . כתבי היד מצויים בידינו שישה כתבי יד מלאים של החיבור , המסודרים ברשימה זו מן המוקדם אל המאוחר , לפי סדרם הכרונולוגי המשוער : א . וינה – הספרייה הלאומית האוסטרית , ( f 1419 ) 149 / 1 דפים 2 ע " א 34 – ע " ב ; מאה ט " ו ; כתיבה איטלקית רהוטה , ונוקט בדרך כלל כתיב מלא . ניכר שכתב יד זה צונזר לאחר כתיבתו ומילים או משפטים ' בעייתיים ' כלפי אומות העולם 73 יוצא מכלל זה מחקרו של אריק לאווי הסוקר פרשנויות שונות למימרת האמורא ר ' הלל ' אין להם משיח לישראל ' ( בבלי , סנהדרין צט ע " א ) שדן גם בדבריו של זבארה ( לאווי , אין משיח ; הנ " ל , אברבנאל , עמ' ; 136 - 135 וראו להלן בסעיף ג , עמ ' . ( 68 - 65 74 לנגרמן , איגרת רשב " ע , עמ ' . 89 - 88 75 גם בצורות לא שכיחות , כגון שני – שיני ; ש › נית – שינית ; אפשר – איפשר ; די – דיי ; חרובין – חירו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן