א. המחבר והחיבור

החיבור , מגמתו ומבנהו החיבור נכתב כמענה לחבר , ' ארי שבחבורה ' , שביקש לעמוד על עיקר האמונה המיימוני השלושה עשר העוסק בתחיית המתים . הפרקים הראשונים ( שערים א - ד ) עוסקים בדיונים כלליים בעניין התחייה : מקור אמונת התחייה , אלה שיזכו לה , מקומה וזמנה . החטיבה המרכזית בחיבור מוקדשת לבירור מהות התחייה ולזיהוי אופייה ( שערים ה - יב ) . המחבר סוקר את הכיוונים המרכזיים שנאמרו לגביה ( שערים ה - ז ) ומבקש להוכיח ולבסס את השיטה שייסד רבו , רא " ה ( שערים י - יב ) . לשם כך , יא " ז מקדים דיון על בריאת העולם ובריאת האדם ובו הוא מתאר את המצב שבו היה האדם לפני חטאו ( שערים ח - ט ) . בחטיבת הפרקים האחרונה המחבר דן בנושאים מסתעפים : מהות עולם הנשמות , יום הדין , מהות הגלות וחישוב הקץ ( שערים יג - יז ) . החיבור יורד לעומק השיטין של השיטות המרכזיות בסוגיית התחייה , מקשה על כל אחת מהן ומתרץ אותן , ותורם תרומה משמעותית להבנת שיטותיהם של הרמב " ם , הרמב " ן והרא " ה . בדיונו בשיטת הרמב " ם יא " ז עוסק בהרחבה באחד הקשיים המרכזיים שהטרידו את המעיינים בשיטה המיימונית : בירור הצורך בתחייה גופנית מוגבלת זמן , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן