אחרית דבר

הגענו לסוף דברינו . יהיו בוודאי כאלה שיצפו לכך שכעת נסקור בהרחבה את הקשיים הרבים העומדים עדיין בדרך להגשמת הציונות . אבל אין בדעתנו להתמודד כאן עם מאה הטענות שהועלו ולסתור אותן אחת לאחת . לא לכך התכוונו בספרנו . כוונתנו הייתה לקרוא לכל אלה שחשים אחריות לעתיד היהדות ולומר להם : הכירו בחובתכם ! ראו , כי זאת הדרך היחידה שבה תוכלו ללכת ! אם תראו אותה בבירור ותהיו נחושים למלא את חובתכם , מובטח לנו שלא תאמרו שהציונות היא אוטופיה . אם אנו מדברים על חוסר האפשרות להגשים את החזון הציוני זה רק מפני שאיננו רוצים , או לא רוצים באמת , מפני שאנחנו קטנים וחלשים מדי , מפני שאיננו מסוגלים להתעלות לדבר נשגב ומפני שאנו מבקשים לאטום את לבנו ולעצום את עינינו בפני חובתנו . מי שאינו רוצה בעתיד יהודי , או מי שאינו רוצה בו בכל התוקף , יהיה נוטה להפנות מבט אל המכשולים ואל הקשיים הרבים ולחשוב שאין תוחלת לחזון הציוני . אך אם אנו רוצים בעתיד היהדות , אם אנו מייחלים לו בכל לבנו ושואפים אליו בכל כוחנו , אכן נשיג אותו , כי אז כל הקשיים שבעולם לא יוכלו להרתיע אותנו ולהחלישנו . יצר החיים העז הפועם בנו קיים אותנו עד כה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן