הציונות כפתרון לבעיה היהודית

כבר אמרנו שהעם היהודי מתאפיין בדתו , אך לא נוכל להתעלם מן המצוקה הדתית המבהילה השוררת בין יהודי מערב אירופה . המצוקה הזאת תלך ותתגבר ככל שיהודי מזרח אירופה יתפזרו וישתלבו , כמו אחיהם במערב , בתרבות הסובבת . בכך ישתפר מעט מצבם החומרי , אך המצוקה הדתית תתעצם ותוחרף . כל פיזור נוסף , ובעיקר ההגירה למדינות חופשיות , בעלות התרבות המפותחת , ייכרך באטומיזציה נוספת של היהדות ויוביל בהכרח להחלשתה , התרככותה , התפוררותה והמסתה של היהדות הדתית ולחיסולה כגורם תרבותי רוחני יחיד ומיוחד . אנשים חסרי דעת מרבים לדבר על ריענון של היהדות המערבית , ובעיקר של זו האמריקנית , על ידי הזרמת מהגרים מן המזרח . אנו נשאל את האופטימיסטים הפזיזים והשטחיים האלה : כמה זמן יימשך אותו ריענון ? הוא יימשך אולי שניים או שלושה דורות , ואחר כך , כאשר יושלם על ידי ארגון יעיל פיזור המהגרים בארצם החדשה , חיי הדת יימצאו שוב במצב של גסיסה מתקדמת ! אין כאן מקום למעשי קסמים ! סיבות דומות יניבו תמיד תוצאות דומות . אם תעמידו את יהודי מזרח אירופה בתנאים דומים לאלה של אחיהם במערב , 45 כנראה בעיקר בגלל השפה . בתקופת רבנותו בעיר שטולפ הק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן