ישראל, עם של דת

מי שמאמין כמונו שיש עתיד לדת היהודית ומצפה לכך בעומק לבו חייב בראש וראשונה לחזק את הבסיס הלאומי ולקשר אותו עם הגאוניות הדתית מוסרית היהודית . הערובה לעתיד הדת היהודית איננה בקהילה דתית ולא ב״דת משה״ – יצור שנולד מתוך מבוכה ובלבול , שכבר מלידתו נשא בתוכו 35 יום הדין , בגרמנית המקורית , das jungste Gericht ביטוי הנושא קונוטציה נוצרית . הכוונה פה אמנם ליום הדין האוניברסלי , העל דתי . המחקר היום מניח שמקור המונח אינו בתנ׳׳ך , אלא בזורואסטריות או במצרים העתיקה . 36 בנושא האמונה בתחיית המתים הטענה כאן למקור היהודי של הרעיון סבירה יותר . לפחות בתנ׳׳ך נמצאת הגרסה המפורטת ביותר של העולם העתיק . . Mosaische Konfession 37 הדגש כאן הוא בהודאה , בקבלה של עיקרים יהודיים , ולא שהשייכות הלאומית תאפיין את היהודי . במאה התשע עשרה פרסמו רבנים ליברלים רבים רשימות של עיקרי היהדות ( , ( catechism הדומות להודאה הנוצרית . ראו Jacob J . Petuchowski , “ Manuals and Catechisms of the Jewish Religion in the Early Period of Emancipation ” , in A . Altmann את זרעי המוות – כי אם ברוח החופשית והיוצרת של עם ישראל . בע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן