הדת היהודית, תוצר של יצר החיים הלאומי

הרעיון הלאומי הוא מרכיב יסודי בלב היהדות : זאת קביעה שאין עליה עוררין . אבל אנחנו לא נסתפק בכך , אלא נשתדל להוכיח שגם הדת היהודית , שמילאה תפקיד כה חשוב בתולדות העולם והביאה תהילה לישראל , צמחה מתוך גלגולי ההיסטוריה הלאומית של העם , או התפתחה בעקבותיהם . ובמילים אחרות : ההיווצרות וההתפתחות של הדת היהודית המיוחדת במינה קשורה ומעוגנת בשלבים השונים של עליות ומורדות בחייו הלאומיים של עם ישראל . אם יעלה בידינו להוכיח את אמתות המשפט הזה , נבין סוף סוף שהשורשים של היהדות הדתית נובעים מתוך מעמקי הלאומיות . אין כל אפשרות לנתק את הפן הלאומי מתוך היהדות הדתית : אדרבה , מקורה ובסיסה של היהדות הדתית הוא בחוויות החיים הלאומיים , במודעות הלאומית וביצר החיים של עם ישראל . המשפט הזה חשוב ביותר לענייננו , כי פירושו : הגורם הלאומי הוא המניע הראשון והעיקרי בחיי הרוח והדת הישראליים . איננו מתיימרים לגלות במשפט הזה אמת חדשה . אך האמת הגלומה בו לא הודגשה עד כה במידה ראויה . המחקר המדעי הזכיר אותה רק כבדרך אגב , ולכן היא לא זכתה לתשומת לב . הסיבה לכך פשוטה : היהודים מסתייגים עדיין ממחקר ביקורתי של המקרא , והת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן