האופי הלאומי של היהדות

קדרתי שמה החזקתני . הצרי אין בגלעד , אם רפא אין שם , כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי . מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה , ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי״ . ופעם אחרת הוא מתפלל : ״מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה [ ... ] כגבור לא יוכל להושיע ואתה בקרבנו ה׳ ושמך עלינו נקרא אל תנחנו״ . כאבו של הנביא כה גדול , כי גדולה אהבתו לעמו . ומתוך האהבה הזאת הוא מאמין אמונה שלמה , גם בתוך החורבן , בעתיד טוב יותר לעמו . הוא בטוח שעם ישראל לא ייכחד , אף שהוא שוכב מובס לארץ . ״כה אמר ה׳ , נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה , רגע הים ויהמו גליו ה׳ צבאות שמו . אם ימשו החקים האלה מלפני נאם ה׳ גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים״ . בשעה שירושלים נופלת מבשר הנביא את שובו של עם ישראל לארץ הקודש . הנביא חש קשר נפשי לקברה של רחל אמנו , והוא מנבא : ״קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים , רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו . כה אמר ה׳ מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה , כי יש שכר לפעלתך , נאם ה׳ , ושבו מארץ אויב . ויש תקוה לאחריתך , נאם ה׳ , ושבו בנים לגבולם״ . גם בן זמנו הצעיר של ירמיהו , יחזקאל , שה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן