אידאל השליחות של הרבנים החדשים

קהילה יהודית דתית גרידא משוללת היגיון ונגועה בסתירה פנימית , ואין לה סיכוי להתפתחות בריאה . לכן אין טעם לדבר על שליחות של קהילה דתית בפזורה . בכל זאת היו כאלה שדיברו על כך , ואף הציגו אותה כנגד התנועה הלאומית היהודית המתהווה . לכן ניאלץ להקדיש מעט זמן לנושא הזה . מחקרים חשובים על המשנה ועל תרגום השבעים . בשנת 1875 פרסם פירוש לתלמוד הירושלמי , אהבת ציון . פרנקל היה העורך הראשון של כתב העת המוביל במדעי היהדות Monatsschrift fur . Geschichte und Wissenschaft des Judentums ראו רבקה הורוביץ , זכריה פרנקל וראשית היהדות הפוזיטיבית היסטורית , ירושלים תשמ״ד . 39 שלמה אבן גבירול ( , ( 1057 – 1021 משורר ופילוסוף יהודי . חיבר ספר פילוסופי נאו אפלטוני : מקור חיים . לספר זה הייתה השפעה גדולה על הסכולסטיקה הנוצרית בימי הביניים , אבל רק במאה התשע עשרה גילה שלמה מונק , שמחבר הספר הוא הפילוסוף היהודי אבן גבירול . ראו יעקב שלנגר , הפילוסופיה של שלמה אבן גבירול , מצרפתית יוסף אור , ירושלים תש״ם . 40 רבי יהודה בן שמואל הלוי ( , ( 1141 – 1075 מגדולי המשוררים וההוגים היהודים בימי הביניים . מחבר ספר הכוזרי . 4...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן