אין תוחלת ליהדות נטולת לאומיות

נתעלם לרגע מחוסר ההיגיון של יהדות דתית מתבוללת , ונשאל אם יש לה סיכוי להתקיים בחיי המעשה . האם יש עתיד ליהדות כזאת ? האם היא תוכל להתפתח ולהתחזק ? נתעלם כאן לגמרי מן היהדות האורתודוקסית , שאמנם לא עשתה אותן פשרות מגונות , אך אינה מסוגלת להתקיים בתקופה המודרנית כשהקהילה היהודית מפוזרת . נוכל להתעלם ממנה גם מפני שבמערב היהדות האורתודוקסית נתונה כבר מזמן בנסיגה בלתי הפיכה . כל מי שיבחן את הסיבות הפנימיות והחיצוניות של הנסיגה הזאת ימצא שהיא תחזור ותתרחש בהכרח בכל מקום שבו יהיו היהודים נתונים במצב פוליטי וכלכלי , רוחני ותרבותי כמו זה הקיים במערב אירופה . רק מי שאינו מכיר את טיבם של בני אדם ואינו מסוגל לחשיבה היסטורית יכול לפקפק בכך שהתופעה תשוב ביתר שאת בכל מקום שבו יזכו היהודים במידה רבה יותר של חופש ושל כבוד . לכן נוכל להתעלם לחלוטין מן היהדות האורתודוקסית . בהנחה שגם יהודי המזרח יזכו בעתיד לאמנציפציה אין שום דרך למנוע את שקיעת היהדות האורתודוקסית בגולה . היהודי האורתודוקסי , הדוגל בהשתלבות תרבותית שלמה בין העמים ומבקש ליהודים שוויון פוליטי מוחלט , מנסר את הענף שעליו הוא יושב . רק על בסיס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן