פתח דבר

דבריי מכוונים אל אוהבי ישראל , אל כל אלה שאינם מסוגלים לחשוב על שקיעתו של העם הנבחר , אל הדואגים בעומק לבם לעתידו של עם ישראל ולכבודו . אני פונה אליכם , האמיצים והחזקים , שאינם יודעים מורא ופחד במילוי חובתכם , שמוכנים להתייצב בגבורה למען עניין צודק , ומבקש שתשקלו ותבחנו את דבריי בכל הרצינות ! בדברים שלי אני פונה לכל אלה שעם ישראל יקר להם ! זוהי קריאה לתבונה ולמצפון ! בספר הזה אדבר בזכות הציונות . היום כבר לא ניתן לטעון , שהתנועה הציונית אינה אלא תופעה חולפת בתולדות היהדות החדשה . זה מכבר נפרסה התנועה בכל הארצות , וגם הארגון שלה מתחזק ומשתכלל . אוהדים ומתנגדים מודים , ברצון או באי רצון , שהתנועה הזאת הייתה התורמת העיקרית להחייאת התודעה היהודית , והיום היא גורם אידאלי שאין שווה לו בחיי העם היהודי . הציונות כבר הוכיחה את טיבה כתנועה מוסרית ולאומית כאחת . בתנופה גוברת היא מקימה מוסדות להשגת מטרותיה . הפעילות שלה הולכת ומקיפה שטחים נוספים , ובאותה עת מתנהלים דיונים רציניים על הגדרת תוכנה ומהותה . כל זה מצביע על התפתחות טבעית ובריאה בתנופה גוברת . על אף המשברים שעברו עליה הציונות נישאת על יד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן