היהדות על פרשת דרכים דברים על השאלה הגורלית אל האמיצים והאצילים בעם היהודי