הרקע הציוני לספר "היהדות על פרשת דרכים"

דב שוורץ לציונות בגרמניה מאפיינים ייחודיים הקשורים באופי השמרני של יהדות גרמניה , ביחס הדיאלקטי והבעייתי ליהודי ה״מזרח״ , דהיינו מזרח אירופה , ולהגירתם לגרמניה , ועוד . דרכה של התנועה הציונית בגרמניה לא הייתה קלה . כבר מראשית הקמת ההסתדרות הציונית התנגדו רוב יהודי גרמניה לציונות . היו מהם שסברו , כי הציונות היא אבן נגף בפני השלמת תהליך מתן שוויון זכויות ליהודים . באופן פרדוקסלי הייתה ההתנגדות לציונות בגרמניה מכנה משותף לרוב האורתודוקסים והלא אורתודוקסים כאחד . הרב ד״ר מקס יוסף נמנה עם התומכים הנלהבים בציונות באותם ימים . כאמור , תמיכתו יוצאת דופן מבחינת יחסה של היהדות הליברלית לציונות . דוגמה למאמר אנטי ציוני חריף , הכולל דרישה לשלילת זכויות האזרח ממי שנתפס לציונות , ניתן לראות במאמרו של ראש הסיעה הליברלית בברלין , לודביג גייגר . החרה החזיק אחריו היינמן פוגלשטיין , אף כי בחריפות פחותה . אמנם מדובר בסמנים קיצוניים , אולם הם מבהירים את העמדה הלא שגרתית שנקט יוסף . לעימותים של יהודי גרמניה ביחס לציונות התלוותה נימה תאולוגית ופילוסופית , שאפיינה את סגנונם . מבחינה מסוימת ניתן לראות את ספרו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן