רשימת המאמרים המכונסים בספר זה - מקורות וזכויות יוצרים

א . ' הרחם שאנו כמהים אליו : מאפייני הבית המתנחלי אמוני והתפתחותו ' , מתוך : ירון אזרחי , גדי אלגזי וקרן אור שלזינגר ( עורכים ) , חללים ריקים וזמנים בסוציולוגיה הישראלית : מחקר בעקבות מסעו המדעי של ברוך קימרלינג , מאגנס , ירושלים . 2017 ב . ' ארצנו הקטנטונת : מודל , אוטופיה ומציאות בישראל ובמיני ישראל ' , מתוך : מראי מקום : זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל , מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד , ירושלים ותל אביב , 2013 עמ ' . 312 - 284 ג . " ' זה סיפור על מקום וזה המקום " : דיוניסוס בסנטר ומבט נוסף על ההיסטוריוגרפיה הישראלית ' , מתוך : תיאוריה וביקורת , , ( 2005 ) 26 עמ ' . 234 - 201 ד . ' יש " ע זה כאן שטחים זה שם : פרקטיקות מדעיות וכינון המרחב בישראל ' , מתוך : תיאוריה וביקורת , , ( 1999 ) 14 עמ ' . 131 - 111 ה . ' מתנחלי גוש אמונים ופינוי ימית ' , מתוך : יחיעם ויץ וצבי צמרת ( עורכים ) , העשור הרביעי : תשל " ח - תשמ " ח , יד יצחק בן צבי , ירושלים , 2016 עמ ' . 108 - 91 ו . ' מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הישראלי : שבר מול המשכיות ' , מתוך : משה שמש וזאב דרורי ( עורכים ) , טראומה לאומית : מל...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב