יח הבוקר למחרת זוכר את הלילה של אתמול

במקום הקדמה בפרויקט הבוקר למחרת מתבוננים חוקרים ישראלים מההווה קדימה , ובוחנים מה יקרה לחברה הישראלית בעידן של שלום . אני שואל אותה שאלה , אך בהיפוך קל : כיצד תתבונן החברה הישראלית העתידית על עברה , או כיצד יזכור הבוקר למחרת את הלילה של אתמול . נקודת המוצא של חיבור זה היא שהזיכרון מעצב את הזהות ומעניק לה את מרב תכניה . לכאורה הזיכרון הוא קבוע , שהרי את העבר לא ניתן כבר לשנות ; אולם למעשה , כפי שמצאו זה מכבר החוקרים בתחום , הזיכרון משתנה בהתאם לתנאי ההווה ולצרכיו . כיוון שכך , הסכם שלום בין ישראל ובין פלסטין יביא לשינוי לא רק בתחומים הקשורים לכלכלה , לחברה ולפוליטיקה , אלא גם לשינוי בדרך שהחברה הישראלית תזכור בה את עברה ואת מעשיה ומחדליה . ניתן אפילו להתנבא ולומר כי בתחום זה יהיו השינויים רדיקליים יותר מאשר בתחומים אחרים . הבוקר למחרת יביא לשינוי בזיכרון הקולקטיבי הישראלי . בחיבור זה אציג כמה שינויים אפשריים כאלה . השינויים נובעים מכמה סיבות : ראשית , האידאולוגיה הציונית מעוגנת בזיכרון של חיים עבריים קדומים בארץ , ומשום כך הסכם המוותר באופן פומבי , מוצהר וממלכתי על חבלי ארץ יביא בעקבותי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב